Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Các Khóa Học Kế Toán Tại Hà Nội

1>Khai Giảng lớp học kế toán nhập môn

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

04/10

03/10

10

1,000,000

800,000

700,000

700,000

600,000

11/10

10/10

10

1,000,000

800,000

700,000

700,000

600,000

18/10

17/10

10

1,000,000

800,000

700,000

700,000

600,000

25/10

24/10

10

1,000,000

800,000

700,000

700,000

600,000

 

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
2> Lớp học thực hành kế toán thuế: (gồm lớp ngày và lớp học tối)
- Khai Giảng lớp học thực hành kế toán thuế

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

04/10

03/10

20

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

11/10

10/10

20

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

18/10

17/10

20

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

25/10

24/10

20

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

 

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
3> Lớp học kế toán máy: (gồm lớp ngày và lớp học tối)
- Khai Giảng lớp học kế toán máy

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

02/10

01/10

10

1,000,000

800,000

700,000

700,000

600,000

09/10

08/10

10

1,000,000

800,000

700,000

700,000

600,000

16/10

15/10

10

1,000,000

800,000

700,000

700,000

600,000

23/10

22/10

10

1,000,000

800,000

700,000

700,000

600,000

30/10

29/10

10

1,000,000

800,000

700,000

700,000

600,000

 

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
4> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp thương mại nội địa: (gồm lớp ngày và lớp học tối)
- Khai Giảng Lớp học kế toán thuế thương mại

 

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

04/10

03/10

15

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

11/10

10/10

15

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

18/10

17/10

15

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

25/10

24/10

15

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

 

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
5> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu: (gồm lớp ngày và lớp học tối)
- Khai Giảng lớp học kế toán xuất nhập khẩu

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T7, CN

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

19/10

10/10

15

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

 

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
6> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp dịch vụ (du lịch, vận tải, khách sạn…)(gồm lớp ngày và lớp học tối)
- Khai Giảng Khóa học kế toán thuế dịch vụ

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

04/10

03/10

15

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

11/10

10/10

15

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

18/10

17/10

15

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

25/10

24/10

15

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

 

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
7> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp xây lắp, xây dựng: (gồm lớp học ngày và lớp học tối)
- Khai Giảng Khóa học kế toán xây dựng

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

02/10

01/10

20

2,500,000

2,000,000

1,750,000

1,750,000

1,500,000

09/10

08/10

20

2,500,000

2,000,000

1,750,000

1,750,000

1,500,000

16/10

15/10

20

2,500,000

2,000,000

1,750,000

1,750,000

1,500,000

23/10

22/10

20

2,500,000

2,000,000

1,750,000

1,750,000

1,500,000

30/10

29/10

20

2,500,000

2,000,000

1,750,000

1,750,000

1,500,000

 

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
8> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp sản xuất: (gồm lớp học ngày và lớp học tối)
- Khai Giảng lớp kế toán sản xuất

 

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T7, CN

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

19/10

10/10

15

2,000,000

1,600,000

1,400,000

1,400,000

1,200,000

 * Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

II> KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG
1> Lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp:
- Khai giảng lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp

 

 

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí

Học tối 
T2, 4, 6
(18h-21h)

Học tối 
T3, 5, 7
(18h-21h)

Học chiều T7, cả ngày CN

(tháng)

(Gốc)

(Ưu đãi)

16/09/2013

17/09/2013

14/09/2013

2

1,800,000

1,620,000

18/10/2013

17/10/2013

19/10/2013

2

1,800,000

1,620,000

 * Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

2> Lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp:
- Khai giảng lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

 

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí

Học chiều T7, cả ngày CN
S: 8h30-11h30 - C: 13h30-14h30

(tháng)

(Gốc)

(Ưu đãi)

14/09/2013

2

2,500,000

2,250,000

19/10/2013

2

2,500,000

2,250,000

 

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
3> Địa Điểm Học Lớp Kế Toán Trưởng

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÍ HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG :

4> Khuyến mại khi học lớp kế toán trưởng
- xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán
III> KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC CHUYÊN ĐỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - THUẾ
* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
1> Khóa học tài chính dành cho nhà quản lý
- Khai giảng lớp kế toán, tài chính dành cho nhà quản lý

 

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí

Học tối 
T2, 4, 6
(18h-21h)

Học tối 
T3, 5, 7
(18h-21h)

Học chiều T7, cả ngày CN

(buổi)

(Gốc)

(Ưu đãi)

14/08/2013

 

10/08/2013

6

2,200,000

1,980,000

 

10/10/2013

19/10/2013

6

2,200,000

1,980,000

 

2> Chứng chỉ đại lý thuế - Bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
- Khai giảng Lớp học đại lý thuế

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí

Học tối 
T2, 4, 6
(18h-21h)

Học tối 
T3, 5, 7
(18h-21h)

Học chiều T7, cả ngày CN

(buổi)

(Gốc)

(Ưu đãi)

 

19/09/2013

22/09/2013

22

3,000,000

2,700,000

 

10/10/2013

19/10/2013

22

3,000,000

2,700,000

 

3> Lớp học phòng ngừa sai sót trong quyết toán thuế:
- Học Phí: 1.000.000đ . Thời gian: sáng 8h-11h + chiều 13h30-14h30, tối:18-21h
- Khai giảng Khóa học phòng ngừa sai sót khi quyết toán thuế

 

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí

Học tối 
T2, 4, 6
(18h-21h)

Học tối 
T3, 5, 7
(18h-21h)

Học cả ngày T7, CN

(ngày)

(Gốc)

(Ưu đãi)

   

12/10/2113

2

1,000,000

900,000

   

19/10/2113

2

1,000,000

900,000

   

26/10/2113

2

1,000,000

900,000

 

4> Hướng dẫn lập báo cáo tài chính và điều chỉnh các sai sót trong báo cáo tài chính
- Khai giảng khóa học hướng dẫn lập báo cáo tài chính

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí

Học tối 
T2, 4, 6
(18h-20h)

Học tối 
T3, 5, 7
(18h-20h)

Học cả ngày T7, CN

(buổi)

(Gốc)

(Ưu đãi)

04/10/2013

03/10/2013

 

5

800,000

720,000

11/10/2013

10/10/2013

 

5

800,000

720,000

18/10/2013

17/10/2013

 

5

800,000

720,000

25/10/2013

24/10/2013

 

5

800,000

720,000

 5> Địa Điểm học kế toán chuyên đề 

 

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÍ HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ TẠI :

 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI.

 

Hotline:  0948 801 166 (Miss Thủy) - 0982 475 705 ( Trưởng ban tuyển sinh đào tạo để được tư vấn trực tiếp.)
Yahoo: viendaotaoxaydungbaycb
ĐT:  046 295 1359 - Fax: 0435545007
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://baycb.com.vn/
Địa chỉ: 108 A, Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 

 

64215-Latino student group

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Đào Tạo Sơ Cấp Nghề

15-11-2013 Hits:2049 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Đào Tạo Sơ Cấp Nghề

Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP             Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội là đơn...

Chi tiết

Thực Hành Kế Toán Máy

15-10-2013 Hits:1121 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Thực Hành Kế Toán Máy

Thực hành kế toán trên phần mềm kế toán các loại hình doanh nghiệp: Thương mại, thương mại và dịch vụ, xuất nhập khẩu, sản xuất, xây lắp. Kế toán phải...

Chi tiết

Lớp Kĩ Năng Lập Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

12-10-2013 Hits:1508 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Lớp Kĩ Năng Lập Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Khi cầm trên tay bản báo cáo tài chính để đặt bút ký nhưng chủ doanh nghiệp không biết kế toán làm đúng hay sai! Vậy cách kiểm tra như...

Chi tiết

Lớp Kĩ Năng Quyết Toán Thuế

12-10-2013 Hits:1119 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Lớp Kĩ Năng Quyết Toán Thuế

Bạn muốn tránh được các sai sót vi phạm pháp luật và không bị xuất toán ra khỏi chi phí hợp lý, hợp lệ trong các cuộc thanh tra, kiểm...

Chi tiết

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thương Mại Xuất Khẩu

12-10-2013 Hits:1593 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thương Mại Xuất Khẩu

LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU I. Nội dung khóa học kế toán sản xuất thực hành khai báo thuế:Khóa học kế toán thuế...

Chi tiết

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Dịch Vụ

10-10-2013 Hits:1148 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Dịch Vụ

LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ (DU LỊCH,VẬN TẢI, KHÁCH SẠN…) I> Nội dung khóa học kế toán dịch vụ thực tế:Khóa học kế toán thuế dịch...

Chi tiết

Học Viên Chưa Học Qua Kế Toán

10-10-2013 Hits:925 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Học Viên Chưa Học Qua Kế Toán

         Các bạn trẻ khi tốt nghiệp phổ thông đều có ước mơ thi vào các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học với nhiều ngành nghề...

Chi tiết

Các Khóa Học Kế Toán Tại Thành Phố HCM

07-10-2013 Hits:1011 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Các Khóa Học Kế Toán Tại Thành Phố HCM

1> Lớp học kế toán căn bản - Nhập môn kế toán: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)- Khai Giảng lớp học...

Chi tiết

Các Khóa Học Kế Toán Tại Hà Nội

07-10-2013 Hits:803 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Các Khóa Học Kế Toán Tại Hà Nội

1>Khai Giảng lớp học kế toán nhập môn   Khai Giảng Thời  gian Học  Phí Học Phí Ưu đãi Học Phí  Sinh Viên T2, 4, 6 T3, 5, 7 (buổi) Học tối Học ngày Học tối Học ngày 04/10 03/10 10 1,000,000 800,000 700,000 700,000 600,000 11/10 10/10 10 1,000,000 800,000 700,000 700,000 600,000 18/10 17/10 10 1,000,000 800,000 700,000 700,000 600,000 25/10 24/10 10 1,000,000 800,000 700,000 700,000 600,000   * Xin lưu ý: Giảm học...

Chi tiết

Các Khóa Học Kế Toán-Kế Toán Thuế Tại Đồng Nai

06-10-2013 Hits:1055 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Các Khóa Học Kế Toán-Kế Toán Thuế Tại Đồng Nai

> KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC KẾ TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ TẠI ĐỒNG NAI: 1> Lớp học kế toán căn bản - Nhập môn kế toán: (gồm lớp học ngày và...

Chi tiết

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Sản Xuất

25-09-2013 Hits:1103 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Sản Xuất

LỚP HỌC  KẾ TOÁN THUẾ THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT     I> Nội dung khóa học kế toán sản xuất thực hành khai báo thuế: Khóa học kế toán thuế...

Chi tiết

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Xây Lắp Xây Dựng

13-09-2013 Hits:1991 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Xây Lắp Xây Dựng

LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP, XÂY DỰNG I> Nội dung khóa học kế toán xây lắp, xây dựng: 1. Học lý thuyết nâng cao về các hoạt...

Chi tiết

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Hành Chính Và Văn Hóa Công Sở

12-08-2013 Hits:1762 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Hành Chính Và Văn Hóa Công Sở

THÔNG BÁO Mở lớp Kỹ năng Giao tiếp Hành chính và Văn hóa Công sở GIÁO DỤC VIỆT xin gửi tới quý học viên lời chúc sức khoẻ và thành công! Viện với...

Chi tiết

Mở Lớp Nghiệp Vụ Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

12-08-2013 Hits:2739 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Mở Lớp Nghiệp Vụ Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

THÔNG BÁO Về việc mở lớp NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI xin gửi tới quý học viên lời chúc sức khoẻ...

Chi tiết

Đào Tạo Kiểm Soát Viên Nội Bộ

23-06-2013 Hits:2302 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Đào Tạo Kiểm Soát Viên Nội Bộ

THÔNG BÁO Về việc mở lớp Kiểm soát viên nội bộ VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI xin gửi tới quý học viên lời chúc sức khoẻ và thành...

Chi tiết

Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ An Toàn Môi Trường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng (LPG)

23-06-2013 Hits:1396 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ An Toàn Môi Trường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng (LPG)

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ“ Đảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ( LPG). 1. Mục tiêu : Tổ chức các lớp...

Chi tiết

Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ An Toàn Môi Trường Trong Kinh Doanh Xăng Dầu

23-06-2013 Hits:1494 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ An Toàn Môi Trường Trong Kinh Doanh Xăng Dầu

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “ Đảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh xăng dầu. 1. Mục tiêu : Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng...

Chi tiết

Đào Tạo Phong Thủy Trong Bất Động Sản

23-06-2013 Hits:2141 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Đào Tạo Phong Thủy Trong Bất Động Sản

THÔNG BÁO Về việc Mở lớp Phong thuỷ trong Bất động sản Tên khóa học : Lớp Phong Thủy Thực Hành Nhà đào tạo : VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ...

Chi tiết

Lớp Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp

20-06-2013 Hits:2982 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Lớp Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp

Kính gửi: Ông/ Bà Giám đốc, Kế toán Trưởng Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng cho Đơn vị hành chính sự nghiệp (ĐVHCSN) theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày...

Chi tiết

Kế Toán Trưởng Doanh Nghiêp

20-06-2013 Hits:2784 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Kế Toán Trưởng Doanh Nghiêp

Khai giảng lớp bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp (đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng doanh nghiệp theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ...

Chi tiết