Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Mở Khóa Học Bất Động Sản

Khóa đào tạo - Cấp chứng chỉ hành nghề bất động sản của bộ xây dựng

- Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định "Bắt đầu từ ngày 01/01/2009 tất cả cá nhân, tổ chức tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản phải tham gia khóa đào tạo về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản".

- Căn cứ Quyết định 760/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh được tổ chức và cấp giấy chứng nhận các lớp bất động sản tiến hành tổ chức các lớp về bất động sản VIỆN ĐÀO TẠO CÁN BỘ XÂY DỰNG theo chương trình của Bộ Xây Dựng, cụ thể như sau:

* LỚP MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

* LỚP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

* LỚP QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Buổi học & Thời gian học:

- Buổi học: tối 2 - 4 - 6 hoặc tối 3 - 5 - 7 (tùy theo ngày khai giảng).
- Thời gian học: từ 18h00' đến 20h30'.

2. Học phí: (đã bao gồm phí tài liệu, lệ phí thi và lệ phí làm Giấy chứng nhận).

- Lớp Môi giới bất động sản: 1.200.000đ.
- Lớp Định giá bất động sản: 1.400.000đ.
- Lớp Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản: 1.200.000đ.

3. Giảng viên và phòng học:

- Giảng viên gồm các Tiến sĩ, Thạc sĩ nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Đại học Công lập, cùng các chuyên gia đang công tác tại các Công ty Thẩm định giá, Công ty Bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
- Học tại phòng học máy lạnh, phòng thực hành vi tính hiện đại.

4. Chứng chỉ:

- Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản, Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo mẫu do Bộ Xây Dựng quy định. VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI cấp.
- Sau khi nhận được Giấy chứng nhận, học viên sẽ được hướng dẫn và tư vấn miễn phí thủ tục để xin cấp đổi Chứng chỉ hành nghề Bất động sản của Sở Xây dựng.

5. Ưu đãi:

- Giảm 100.000đ/ Chứng nhận cho học viên đăng ký học trước ngày khai giảng.
- Giảm 100.000đ dành cho cựu học viên của Trung tâm CEDZO.
- Giảm 40% học phí cho sinh viên chính quy của Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh.
- Giảm 20% học phí cho sinh viên hệ Văn bằng 2, hệ liên thông của Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
- Giảm 5% học phí cho cựu sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
- Giảm 5% học phí cho các tổ chức, nhóm học viên có từ 5 người trở lên.
- Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký học hai chuyên đề đào tạo.
- Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký học cả ba chuyên đề đào tạo.

Đăng ký ghi danh và học tại:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI 

Hotline:  0948 801 166 (Miss Thủy) - 0982 475 705 ( Trưởng ban tuyển sinh đào tạo để được tư vấn trực tiếp.)

─────────────────────── 

bat-dong-san