Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Kỳ thi tiếng nhật JLPT

KỲ THI TIẾNG NHẬT JLPT

jlpt

Kỳ thi tiếng Nhật JLPT

 

I. KHÁI QUÁT

Kỳ thi JLPT được tổ chức cùng lúc ở nhiều nơi trên thế giới, với tư cách là kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật lớn nhất dành cho các học viên học tiếng Nhật.  Kỳ thi vào năm 21 thời bình thành, có tới hơn 7,7 triệu người tham dự, tổ chức ở 206 thành phố, bao gồm 54 quốc gia. Thêm nữa, kỳ thi này được tổ chức 2 lần một năm vào tháng 7 và tháng 12, đáp ứng được nguyện vọng đăng ký tham dự của tất cả học viên học tiếng Nhật.

 II. CÁC CẤP ĐỘ

Có 5 cấp độ trong bài thi năng lực tiếng Nhật là: N1 ~ N5. Cấp độ dễ và thấp nhất là N5,  khó và cao nhất là N1. Trong đó, trình độ N3 tương đương với trình độ giữa 2 kyu và 3 kyu của kỳ thi kiểu cũ.

N4 và N5, chủ yếu đánh giá khả năng tiếp thu và sử dụng tiếng Nhật một cách đơn giản trong lớp học. N1 và N2 đánh giá khả năng sử dụng tiếng Nhật trong cuộc sống và công việc. Và N3, là cấp độ trung gian giữa N1, N2, và N4, N5.

 III.TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ MỖI MỨC ĐỘ ĐƯỢC TÓM TẮT Ở BẢNG DƯỚI ĐÂY:

 tieu-chuan-danh-gia-moi-muc-do-Jlpt

 

IV. SO SÁNH VỚI KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT TRƯỚC

 cap-do-jlpt