Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Đối tượng và điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Sở Xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau

1.Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề

-      Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại mục III của Hướng dẫn này

-      Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu còn giá trị sử dụng thì được công nhận để hành nghề. Khi hành nghề tại Việt Nam, các cá nhân này phải gửi bản dịch chứng chỉ hành nghề sang tiếng Việt có chứng thực hợp pháp cho Sở Xây dựng địa phương nơi cá nhân đó hành nghề biết để quản lý.

2.Đối tượng không được cấp chứng chỉ hành nghề

-      Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.       

3.Lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng

a.Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư

-      Thiết kế quy hoạch xây dựng

-      Thiết kế kiến trúc công trình

-      Thiết kế nội - ngoại thất công trình

b.Các lĩnh vực hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

-      Khảo sát xây dựng:

Khảo sát địa hình

Khảo sát địa chất công trình

Khảo sát địa chất thủy văn

-      Thiết kế xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình

Thiết kế điện công trình

Thiết kế cơ điện công trình;

Thiết kế cấp - thoát nước;

Thiết kế cấp nhiệt;

Thiết kế thông gió, điều hòa không khí;

Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong xây dựng công trình;

Thiết kế phòng cháy - chữa cháy;

Thiết kế các bộ môn khác.

c.a.Lĩnh vực chuyên môn giám sát thi công xây dựng

-      Giám sát công tác khảo sát xây dựng

Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình;

Giám sát công tác khảo sát địa chất thủy văn;

-      Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;

-      Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;

-      Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

4. Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

a.Điều kiện chung

-      Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

-      Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại mục IV của Hướng dẫn này và nộp lệ phí theo quy định.

b.Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

-      Có các điều kiện quy định tại khoản 1 mục III Hướng dẫn này;

-      Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;

-      Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế kiến trúc (hoặc thiết kế nội - ngoại thất) ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

c.Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư:

-      Có các điều kiện quy định tại khoản 1 mục III Hướng dẫn này;

-      Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;

-      Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.

d.Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

-      Có các điều kiện quy định tại khoản 1 mục III Hướng dẫn này;

-      Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;

-      Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm  trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình  được nghiệm thu bàn giao;

-      Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành);

-      Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.

chứng chỉ kỹ sư hoạt động xd

 Mọi thông tin chi tiết liên hệ với chúng tôi

Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội