Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Tiêu chuẩn của kỹ sư định giá xây dựng

Kỹ sư định giá xây dựng là những người làm công việc của người quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Công việc cụ thể bao gồm việc lập và quản lý:  Sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức và giá xây dựng, hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư.

Yêu cầu đối với quản lý chi phí đầu tư xây dựng là giá quyết toán của dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Vì vậy, công việc này đòi hỏi rất cao đối với những người làm kĩ sư định giá xây dựng.

ky su dinh gia xay dung

1.Yêu cầu đối với kĩ sư định giá xây dựng

Phải am hiểu sâu sắc về dự án ĐTXD công trình, về quá trình ĐTXD cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ĐTXD và chi phí xây dựng công trình. Cụ thể là người KSĐGXD phải biết các phương pháp xác định khối lượng công việc trong hoạt động xây dựng, các phương pháp để thực hiện công việc, các yếu tố ảnh hưởng đến công việc, các phương pháp khớp nối việc thực hiện các công việc trong công trình và dự án, các phương pháp xác định chi phí của công việc, các quy định của pháp luật liên quan đến công việc, các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình ĐTXD công trình...

2.Tiêu chuẩn của kĩ sư định giá xây dựng

-  Khả năng đọc và hiểu được bản vẽ, khả năng nhìn được bản vẽ không gian 3 chiều;

-  Khả năng đọc và hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan;

- Có những kỹ năng giao tiếp tốt để tổ chức thực hiện công việc QLCPĐTXD hiệu quả;

- Có kiến thức toán học và tin học cơ bản đáp ứng được yêu cầu QLCPDTXD;

- Có tính kiên trì và khả năng làm việc cẩn thận, chu đáo, trình bày rõ ràng, logic;

- Hiểu biết tốt các thủ tục và hoạt động ở công trường, có khả năng đoán trước được các bước xây dựng trong xây dựng dự án, các phương pháp xây dựng gối đầu;

- Có khả năng đoán trước được các rủi ro có thể xảy ra cho dự án và giải pháp hạn chế, khắc phục nó;

- Có khả năng lập và điều chỉnh tiến độ của dự án ĐTXD công trình;

- Hiểu biết tốt về sản phẩm lao động và thiết bị xây dựng;

- Có khả năng nhận biết khi các công ty xây dựng không đáp ứng được các hạng mục đặc biệt trong dự toán chi phí;

- Hiểu biết về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Hiểu biết về lưa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Hiểu biết các phương pháp xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

- Hiểu biết về pháp luật xây dựng và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động xây dựng.

Ngoài ra, kỹ sư định giá xây dựng phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc tốt nghiệp một trường hệ đại học thuộc chuyên ngành khác, đã qua thời gian làm việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng và có được kiến thức đủ đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên của kĩ sư định giá xây dựng.