Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 654/SXD-KTKT ngày 15/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về câu hỏi số 1 và số 2: Theo quy định hiện hành chỉ những cá nhân làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế mới yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; những người này ngoài yêu cầu về chuyên môn còn đòi hỏi phải am hiểu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, am hiểu về pháp luật, về trình tự, thủ tục….Do vậy, yêu cầu phải có thời gian tối thiểu 5 năm để nghiên cứu, tìm hiểu những quy định này. Những người chưa có chứng chỉ hành nghề vẫn được tham gia thiết kế những công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo dưới sự quản lý và kiểm soát của chủ nhiệm, chủ trì.

2. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp cho cá nhân có chuyên ngành về kỹ thuật, cá nhân tốt nghiệp đại học ngành kinh tế xây dựng, kinh tế cầu đường không phải chuyên ngành kỹ thuật nên không thuộc diện được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

3. Đối với cá nhân có bằng tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc, đã tham gia thiết kế 5 năm, thiết kế kiến trúc 5 công trình thì được xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công hoàn thiện công trình, tư vấn giám sát nếu có đủ điều kiện theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện.

Một số điểm khác biệt lớn giữa nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ trước đây (đã hết hiệu lực) và nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (thay thế nghị định số 209/2004/NĐ-CP), quy định về trách nhiệm của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

           

Một trong một số giải pháp để nâng cao chất lượng công trình xây dựng trong thời gian tới và khắc phục những thiếu sót và tồn tại vừa qua là quy định rõ trách nhiệm của nhà thầu tư vấn giám sát (TVGS) trong hoạt động xây dựng là phải lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát phải được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt trước khi thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình. Đây cũng chính là một phần nội dung được quy định rất cụ thể tại điều 27 của nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng (gọi tắc là Nghị định 15/2013/NĐ-CP), và tham khảo điều 16 của Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ngày 25/7/2013 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (gọi tắc là Thông tư 10/2013/TT-BXD).

           Đồng thời, từ ngày 30/11/2013 thì nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, đã có hiệu lực cũng quy định cụ thể hành vi không lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát phải được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt trước khi thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình cũng bị xử lý vi phạm hành chính.

          Trong bài này chỉ trích dẫn, đề cập một phần nội dung về trách nhiệm của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được quy định theo khoản 1, điều 27 của nghị định 15/2013/NĐ-CP. Mặc dù bài viết chỉ nêu một phần quy định về trách nhiệm của nhà thầu tư vấn giám sát là phải lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát phải được chủ đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện công tác tư vấn giám sát và cũng chỉ mang tính chất tham khảo đối với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, với mục đích mong muốn là nhà thầu tư vấn phải có một hệ thống sơ đồ quản lý chất lượng cụ thể, có phương pháp luận quy trình giám sát thể hiện đề cương đối với từng công trình cụ thể theo đúng và phù hợp với thiết kế được phê duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định hiện hành.., cũng như theo đúng quy định của các nghị định, thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đồng thời cũng mong muốn các chủ đầu tư thực hiện công tác kiểm tra và phê duyệt sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát của nhà thầu tư vấn theo đúng quy định của pháp luật. Tại nghị định số 121/2013/NĐ-CP cũng quy định rõ mức xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm giám sát thi công không có sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát không đúng theo quy định là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tại điểm b, khoản 1, điều 30 và hành vi thực hiện công tác giám sát thi công không phù hợp với đề cương giám sát là từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tại khoản 2, điều 30 của nghị định này.

         Mục đích chính của bài viết là muốn các nhà thầu tư vấn giám sát và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình, nhằm nâng cao chất lượng công trình trong thời gian tới, đồng thời thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Để các bạn hiểu rõ hơn về ngành này, xin giới thiệu qua các phần việc cơ bản của một giám sát thi công xây dựng: Nghiệm thu xác nhận khi công trình thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng. Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng. Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng. Đề xuất với chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi...ribt7is9tt

Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - Cục An toàn Lao động là đơn vị có chức năng Đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật trong phạm vi toàn quốc.
Căn cứ Thông tư số 37/2005/TT-BL ĐTBXH ngày 29/12/2005 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và hưởng ứng tuần lễ quốc gia An toàn - Vệ Sinh lao động phòng chống cháy nổ năm 2012 với chủ đề “Xây dựng văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của Doanh nghiệp và Người lao động”.
Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ nắm bắt được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình làm việc để từ đó ngăn ngừa và phòng tránh những rủi ro, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao hiệu quả công việc cũng như đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc. Viện Nghiên Cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội thông báo về khóa học huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động như sau:
1. Đối tượng: Chủ cơ sở, giám đốc, phó giám đốc cơ sở; thủ trưởng của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng lao động; Người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương; Cán bộ kỹ thuật, người làm công tác an toàn trong các lĩnh vực sau:
1.1 Các công việc tiến hành trong môi trường có yếu tố độc hại như hóa chất độc, phóng xạ, vi sinh vật gây bệnh...
1.2. Các công việc thường xuyên tiếp xúc với nguồn điện và các thiết bị điện dễ gây tai nạn.
1.3. Sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm...)
1.4. Các công việc có khả năng phát sinh cháy, nổ.
1.5. Các công việc tiến hành trong môi trường có tiếng ồn cao, độ ẩm cao.
1.6. Khoan, đào hầm lò, hố sâu, khai khoáng, khai thác mỏ.
1.7. Các công việc trên cao, nơi cheo leo nguy hiểm, trên sông, trên biển, lặn sâu dưới nước.
1.8. Vận hành, sửa chữa nồi hơi, hệ thống điều chế và nạp khí, bình chịu lực, hệ thống lạnh, đường ống dẫn hơi nước, đường ống dẫn khí đốt; chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan.
1.9. Vận hành, sửa chữa các loại thiết bị nâng, các loại máy xúc, xe nâng hàng, thiết bị nâng không dùng cáp hoặc xích, thang máy, thang cuốn.
1.10. Vận hành, sửa chữa các loại máy cưa, cắt, đột, dập, nghiền, trộn... dễ gây các tai nạn như cuốn tóc, cuốn tay, chân, kẹp, va đập...
1.11. Khai thác lâm sản, thủy sản; thăm dò, khai thác dầu khí.
1.12. Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu.
1.13. Sơn, hàn trong thùng kín, hang hầm, đường hầm, hầm tàu.
1.14. Làm việc trong khu vực có nhiệt độ cao dễ gây tai nạn như: làm việc trên đỉnh lò cốc; sửa chữa lò cốc; luyện cán thép, luyện quặng, luyện cốc; nấu đúc kim loại nóng chảy; lò quay nung clanke xi măng, lò nung vật liệu chịu lửa.
1.15. Vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị giải trí như đu quay, cáp treo, các thiết bị tạo cảm giác mạnh của các công trình vui chơi, giải trí.
1.16. Xây dựng các công trình.
2. Giảng viên: Cục An toàn lao động
3. Nội dung: (có chương trình chi tiết kèm theo).
4. Thời gian, địa điểm: Học 2 ngày tại Viện Đào Tạo hoặc tại các Doanh Nghiệp
5. Kinh phí: 800.000 đồng/học viên, bao gồm (học phí, tài liệu, cà phê, bánh, trái cây giữa giờ
Sau khi kết thúc khoá học, học viên được cấp giấy chứng nhận về công tác An toàn - Vệ sinh lao động. Khi đến học, học viên mang theo 2 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh vào sau ảnh) đơn vị và chức vụ nơi công tác để làm giấy chứng nhận.
6. Nội dung khóa học: Theo chương trình An Toàn Lao Động chung hoặc theo yêu cầu sâu về từng lĩnh vực ATLĐ:
- Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
- Một số chế độ, chính sách mới sửa đổi về bảo hộ lao động:
+ Nghị định số 47/2010/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
+ Thông tư số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT về quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
- Hướng dẫn mới về tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở và việc cấp Thẻ An toàn lao động đối với người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động (Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28-12-2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH).
- Hướng dẫn mới về tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở lao động (Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011).
+ Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.
+ Kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động.
+ Tự kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động.
+ Thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn – vệ sinh lao động tại cơ sở.
- Hướng dẫn mới về thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động (Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011).
- Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; các biện pháp cải thiện điều kiện lao động.
- An toàn lao động khi sử dụng máy, vật tư, thiết bị thi công xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- An toàn lao động khi làm việc trên cao (Ngã cao và các nguyên nhân ngã cao, an toàn khi sử dụng giàn giáo, các biện pháp phòng ngừa ngã cao).
- An toàn trong thi công xây dựng (An toàn trong phá dỡ công trình, thi công và hoàn thiện công trình, an toàn thi công công trình ngầm và thi công nền móng).
- An toàn lao động trong công tác xếp, dỡ và vận chuyển vật liệu xây dựng.
- Các học viên đưa ra tình huống cụ thể bị vướng mắc trong quá trình thực hiện để cùng thảo luận đưa ra phương hướng giải quyết và rút kinh nghiệm.
- Làm bài kiểm tra thu hoạch cuối khóa học.
Liên hệ: Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội
Ms. Thủy – SĐT: 0948801166
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.viendaotaocanbo.edu.vn

Thưa Giáo sư, nguyên nhân ban đầu của vụ sập cầu treo ở Lai Châu được lãnh đạo địa phương cho là cầu bị đứt vòng neo tăng đơ của dây cáp cầu. Lý do, số lượng người cùng một lúc di chuyển qua cầu quá lớn (hơn 40 người), trong khi đó, tải trọng thiết kế của cây cầu chỉ có 1,5 tấn, dài 54m. Là chuyên gia ngành xây dựng, ông nghĩ sao?

Qua bức ảnh tại hiện trường có thể thấy vòng neo ở dây cáp bị đứt. Vì sao vòng neo đứt? Có thể do tải trọng đi qua cầu quá lớn so với thiết kế ban đầu của vòng neo, hoặc là vòng neo quá yếu nên không chịu nổi tải trọng người đi trên cầu.

Tôi không tin số người của một đám tang (hơn 40 người) có thể vượt quá tải trọng thiết kế của cầu treo. Nguyên tắc làm cầu, nếu số người đứng chật kín cây cầu từ đầu bên này sang đầu bên kia... vẫn phải an toàn. Do vậy, hơn 40 người, chưa thể chật kín cầu dài 54m.

Nếu cây cầu dài 54m (rộng thông thường từ 1 – 2 m), thì không thể có chuyện tải trọng toàn bộ cầu chỉ 1,5 tấn. Bởi tải trọng tối thiểu cho cầu treo là 300kg/m2. Ví dụ, nếu cây cầu dài 54m, rộng tối thiểu 1m thì tải trọng trên toàn bộ cầu khoảng 15 tấn.

Trường hợp này, mới có đoàn người đưa tang đi qua đã sập, tôi nghĩ có thể do vòng neo quá yếu, vật liệu làm vòng neo quá tồi.

Thông thường, vòng neo được làm bằng vật liệu gì, thưa ông?

Vòng móc neo được làm bằng loại thép tốt, chịu được lực như tính toán thiết kế ban đầu. Ví dụ, nếu cây cầu được thiết kế chịu lực 15 tấn, vòng neo phải được làm đủ chắc chắn để phù hợp với thiết kế.

Ở trường hợp cầu treo Lai Châu, vòng neo chính là điểm yếu nhất nên mới bị sự cố ở đây. Vì sao vòng neo yếu? Có thể do nguyên nhân kỹ thuật làm sai, có thể ý thức con người sai.

Sap-cau-o-Lai-Chau-Can-dieu-tra-3-don-vi

Sập cầu ở Lai Châu: Cần điều tra 3 đơn vị - 1

Thưa ông, có ý kiến nói, nếu ý thức người làm cầu “có vấn đề”, thì cái vòng neo nhỏ bé có “đáng gì” đâu?

GS Nguyễn Đình Cống: Ồ! người ngoài ngành thường hay nghĩ thế. Nhưng xin thưa thế này, nếu có trục lợi thì không ai trục lợi một con ốc, một vòng neo... mà trục lợi toàn bộ cây cầu. Ví dụ, bớt 1%, nghĩa là mỗi bộ phận của cầu đều bị bớt 1% chứ không riêng bộ phận nào.

Hiện nay, các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ sập cầu. Vậy theo ông, những bên nào liên quan sẽ phải xác minh?

GS Nguyễn Đình Cống: Có 3 bên tham gia, các cơ quan chức năng phải điều tra trách nhiệm của từng đơn vị cụ thể.

Phải xem đơn vị thi công có làm đúng thiết kế không hay tự nghĩ ra làm? Nếu làm đúng thiết kế mà cầu vẫn sập, chứng tỏ thiết kế sai. Nếu làm sai thiết kế, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm. Cần làm rõ sai phạm ở hai đơn vị này do trình độ hay thái độ?

Thứ ba là bên đơn vị tư vấn giám sát . Đơn vị này làm ăn kiểu gì mà để người ta làm hỏng, làm sai nhưng không phát hiện?

Nguyên nhân sập cầu trước mắt do đứt vòng móc neo là rõ ràng. Nhưng tôi muốn tìm nguyên nhân sâu xa từ thiết kế, thi công hoặc của giám sát đã dẫn tới chất lượng kết cấu không bảo đảm nên mới bị đứt khi chịu lực chưa lớn lắm.

Thưa ông, một số người dân địa phương cho hay, khi đám tang đi qua, mặc dù cầu mới làm được 1 năm 3 tháng nhưng cán bộ xã đã can ngăn, cảnh báo về số lượng người quá đông. Phải chăng, tải trọng cây cầu đúng 1,5 tấn như lãnh đạo địa phương nói?

Như tôi nói ban đầu, tải trọng cây cầu dài 54m này không thể chỉ có 1,5 tấn. Con số này có lẽ được viết vào biển báo đầu cầu (trong vòng tròn đỏ), ý nói rằng cấm xe có trọng tải quá 1,5 tấn. Nhưng nguyên tắc, cấm xe 1,5 tấn thì vẫn có thể đi 3- 5 chiếc xe 1,4 tấn đi trên cầu (không đi sát, cách nhau vài mét).

Có thể chính quyền xã cẩn thận, nhắc nhở người dân, cũng có thể biết chất lượng cầu treo kém, lo ngại sự cố.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống – chuyên gia đầu ngành kết cấu xây dựng của Đại học Xây dựng Hà Nội

Qua vụ sập cầu, nhiều người cho rằng, cần xem lại trình độ kỹ thuật làm cầu của chúng ta. Là người tham gia đào tại ngành xây dựng, ông có suy nghĩ gì?

Có hai điều làm nên cây cầu tốt là kỹ thuật và ý thức người làm cầu. Tôi không nghĩ trình độ kỹ thuật của chúng ta kém.

Hãy nhìn các cầu khác như Bãi Cháy, Mỹ Thuận... rất chắc chắn. Hơn nữa, khi xây dựng cầu, phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, chúng ta đều đáp ứng tốt. Vậy nếu xem lại, thì xem ý thức các bên tham gia xây dựng.

Một số ý kiến cho rằng, cầu ở vùng sâu vùng xa thường “có vấn đề” hơn ở thành phố lớn. Ví dụ các sự cố trước đây như sập cầu treo tại Phù Yên, Sơn La năm 2013, sập cầu treo ở Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk cũng năm 2013. Ông nghĩ sao về ý kiến này?

Về nguyên tắc, xây cầu ở đâu cũng thế, phải bảo đảm được các tiêu chuẩn thiết kế, chất lượng như tính toán ban đầu. Có thể, xây dựng ở vùng sâu vùng xa thì có khả năng dễ tạo sự chủ quan hơn, nghĩ rằng ít người đi lại, khó xảy ra sự cố. Nhưng thực tế, người dân thành phố thường có ý thức chấp hành quy định qua cầu tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo ông Trần Văn Lục, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt (Cục Đường sắt Việt Nam), nhìn chung tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông đến nay đã được đẩy nanh tiến độ.
Vì vậy, TP. Hà Nội đã giao Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với các sở, ngành liên quan, hoàn thiện tờ trình, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. Bổ sung chính sách hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền khi thu hồi đất thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố

Tien -do-du-an-dSdt-cat-linh-ha-dong-dang-duoc-day-manh

Đối tượng áp dụng là hộ gia đình được mua nhà tái định cư nhưng không có nhu cầu và tự lo được nhà ở, tự nguyện nhận tiền hỗ trợ thay vì nhận nhà. Người đề nghị tự lo tái định cư bằng tiền sẽ kê khai rõ nơi tái định cư để làm cơ sở cho ngành chức năng xem xét thực hiện cơ chế, chính sách cụ thể.

Ngày 25-2, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức giải tỏa thành công các công trình, vật kiến trúc trên đất đã bàn giao mặt bằng của 43 hộ gia đình thuộc địa bàn phường Thượng Đình. Hầu hết các công trình kiến trúc là nhà tầng bê tông cốt thép. Ngay sau khi giải tỏa thành công, UBND quận Thanh Xuân đã bàn giao tại thực địa cho Ban Quản lý dự án đường sắt - Cục Đường sắt Việt Nam để thi công xây dựng Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Dự án đường vành đai 1, đoạn Ô Đông Mác-Nguyễn Khoái đi qua địa bàn 4 phường Thanh Nhàn, Đông Mác, Thanh Lương, Bạch Đằng, phải di chuyển khoảng 710 hộ dân và 5 cơ quan. Dù chỉ dài hơn nửa km nhưng sau 8 năm, dự án này vẫn chưa hoàn thành.
Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục tăng cường vận động nhân dân, kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng.
Theo kế hoạch, quận Hai Bà Trưng đặt chỉ tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn dự án trong quý II năm 2014.

Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Tả Ngạn - Hai Bà Trưng phải bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 198 hộ, với tổng số tiền hơn 261 tỷ đồng.

Ha-Noi-day-nhanh-tien do-du-an-duong-vanh-dai-1-va-duong-vanh-dai-2

Đến nay, Ban đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức chi trả đền bù cho 101 hộ dân, tổng cộng hơn 137 tỷ đồng. Đối với 97 hộ dân còn lại, sẽ chi trả trong thời gian nhanh nhất.

Cùng với dự án đường vành đai 1, dự án đường vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở-Ngã Tư Vọng cũng phấn đấu cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng tại địa bàn quận Thanh Xuân trong quý II năm nay và địa bàn quận Đống Đa trong quý IV.

Đến nay, đã có 180 hộ dân, 32 cơ quan được duyệt phương án giải phóng mặt bằng, với tổng giá trị đền bù 414 tỷ đồng, đã chi trả 182 tỷ đồng cho 25 cơ quan và 90 hộ dân.

Vị trí tuyển dụng:

Nhân viên hành chính - văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên

Ngành nghề:

Hành chính-Văn phòng

Hình thức làm việc:

Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc:

Hà Nội

Mức lương:

3-5 triệu

Mô tả công việc:

-Biết sử dụng thành thạo word, excel, soạn thảo văn bản.…
-Nghe điện thoại, giải đáp thắc mắc cho khách hàng
-làm các công việc về văn phòng, hành chính
-Hỗ trợ cho giám đốc làm hợp đồng kinh tế, biết làm văn bản hành chính, lập báo cáo, tổng kết, đề xuất báo giá cho --Làm các công việc liên quan đến hành chính văn phòng.
-Sắp xếp tổ chức cuộc họp cho công ty.
-Lên kế hoạch làm việc cho nhân viên trong công ty.
-Hỗ trợ phòng nhân sự khi công ty có yêu cầu tuyển dụng. Quản lý, mua sắm văn phòng phẩm cho 
-Ngày làm việc 8h, được ngỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật
-Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Số lượng cần tuyển:

02

Quyền lợi được hưởng:

- Lương +thưởng +phụ cấp 
- Cơ hội được làm việc ổn định, lâu dài. 
- Chế độ lương, thưởng cao, phù hợp khả năng, năng lực. 
- Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. 
- Cơ hội đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. 
- Các chế độ lao động khác theo quy định của Pháp luật và theo Quy chế của công ty
- Cơ hội đi du lịch trong và ngoài nước 

Số năm kinh nghiệm:

1 năm

Yêu cầu bằng cấp:

CĐ trở lên

Yêu cầu giới tính:

Không yêu cầu

Yêu cầu độ tuổi:

22-28 tuổi

Yêu cầu khác:

-Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực.
-Hòa đồng trong giao tiếp.
-Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin việc làm. 
- Sơ yếu lý lịch. 
- Bản sao hộ khẩu 
- CMND phto công chứng 
- Bằng cấp phôtô . 
- 4 ảnh 3*4 (trang phục công sở) 
- Tạm trú, tạm vắng nếu không có hộ khẩu Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp vào ngày 20.02.2014

Hình thức nộp hồ sơ:

trực tiếp

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ:

Ms Linh

Địa chỉ liên hệ:

VPĐD Viện: P203 Nhà G, CC Vinaconex 2, Ngõ 43 Phùng Khoang, Thanh Xuân, Hà Nội

Email liên hệ:

phongdaotao@viendaotaocanbo.edu.vn

Điện thoại liên hệ:

04 629 51359

Dù UBND TP.Hồ Chí Minh thông báo đã rà soát và rút giấy phép các dự án chậm hoặc không đủ điều kiện triển khai nhưng dự án “Khu đô thị Đại học Quốc tế” (KĐT ĐH Quốc tế) ở ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn vẫn “bình chân như vại” dù đã chậm triển khai tới 5 năm, mấy trăm hécta đất nông nghiệp bị bỏ hoang, còn người dân thấp thỏm chờ đợi đền bù…

Bao giờ chủ đầu tư “KĐT ĐH Quốc tế” đền bù cho người dân?
Dự án KĐT ĐH Quốc tế do Công ty Berjaya – Leisure (Malaysia) làm chủ đầu tư, được UBND TP.Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4110443000651 ngày 01/7/2008. Ngày 05/1/2009, ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban Quản lý dự án Khu Đô thị Tây Bắc (bao gồm khu Đô thị Đại học Quốc tế) đã ký Văn bản số 01/BQL- VP gửi Ban Chỉ huy quân sự thành phố, UBND huyện Hóc Môn, UBND xã Tân Thới Nhì đề nghị các cơ quan này thông báo đến những hộ dân canh tác tại khu đô thị Đại học Quốc tế “giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng, không được xây dựng và đầu tư mở rộng, không được trồng mới các loại cây ngắn ngày vì trong năm 2009 sẽ tiến hành đền bù, thu hồi đất” (trích nguyên văn).

Bao gio chu dau tu KDT DH Quoc te den bu cho nguoi dan

Đến năm 2010, chính quyền huyện Hóc Môn cử đoàn cán bộ đến đo đạc, kiểm tra, lập biên bản hiện trạng, kiểm kê nhà đất, cây trồng… và yêu cầu mọi người ký vào biên bản để chờ đền bù giải tỏa. Sau đó cán bộ và nhân viên Công ty Berjaya – Leisure cho đóng cột mốc đề tên “Khu đô thị Đ.H. Quốc tế” quanh khu đất, làm như đã đền bù giải tỏa và đã được bàn giao đất vậy! Nhưng thật ra đây là một “dự án qui hoạch treo”, nên mọi người chờ đợi mấy năm trời vẫn không thấy chính quyền và chủ đầu tư động tĩnh gì. Mãi đến ngày 07/9/2013, một số người nhận được thư mời lên UBND xã họp để công bố phương án đền bù. Nhưng rồi cuộc họp bị hủy mà không hề thông báo cho người dân biết lý do tại sao và bao giờ tiến hành đền bù.
Những người nông dân cảm thấy bị coi thường, như bị phỉnh gạt, bèn cùng ký tên gửi đơn thắc mắc lên UBND huyện Hóc Môn và Ban Quản lý Dự án Khu đô thị Tây Bắc, yêu cầu cho biết chính xác thời hạn triển khai đền bù giải tỏa. Thế nhưng, Ban Quản lý Dự án không nhận đơn, còn chính quyền huyện thì bảo đã chuyển đơn cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng để trả lời dân, Ban này lại bảo chờ Ban Quản lý Dự án.
Trong khi “quả bóng” trách nhiệm được các cơ quan đá lòng vòng qua lại thì người dân khốn khổ dài cổ chờ đợi. Người dân tha thiết mong: Nếu chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án thì cần có phương án đền bù thỏa đáng, kịp thời; hoặc nếu chủ đầu tư không còn khả năng tài chính - như trước đây họ đã gửi văn bản cho UBND TP.HCM trình bày lý do chậm trễ là vì khủng hoảng tài chính - thì chính quyền hãy thu hồi giấy phép đầu tư, trả lại đất để người dân tiếp tục canh tác mưu sinh.
Yêu cầu của những người dân đã canh tác ổn định trên khu đất ấy gần 20 năm qua là chính đáng. Từ 6 năm qua, tức là từ năm 2009 đến giờ, họ đã chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản của chính quyền về việc kiểm tra, đo đạc đất đai để chuẩn bị giao cho chủ đầu tư, cũng như chấp hành nghiêm túc yêu cầu của Ban Quản lý Dự án Khu dô thị Tây Bắc giữ nguyên hiện trạng, không xây dựng mở rộng thêm. Đáp lại, chính quyền đã không hành động cụ thể, dứt khoát để yêu cầu chủ đầu tư tổ chức hiệp thương đền bù thỏa đáng cho người dân.
Thiết nghĩ, chính quyền TP.Hồ Chí Minh và huyện Hóc Môn cần phối hợp với Ban Quản lý dự án, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng yêu cầu chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế là Công ty Berjaya - Leisure đẩy nhanh tiến trình hiệp thương đền bù giải tỏa thỏa đáng cho những người dân đã chấp nhận mất đất canh tác để góp phần tạo dựng bộ mặt mới tốt đẹp hơn cho thành phố.

Viện đào tạo cán bộ hà nội liên tục mở lớp học quản lý dự án trên toàn quốc, liên hệ để nhận thông tin mới nhất về khóa học.

Người được cấp chứng chỉ định giá xây dựng sẽ bị thu hồi chứng chỉ khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

- Tự ý tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ, cho mượn hoặc cho thuê chứng chỉ;

- Vi phạm đạo đức nghề nghiệp ;

- Sau 3 năm không hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Không tham gia các khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

thu-hoi-chung-chi-xay-dung

Một số thông tin khác

- Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng là : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

- Hồ sơ đăng ký cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng được viết bằng máy vi tính, không được viết tắt, tẩy xoá, hoặc viết chèn thêm nội dung điều chỉnh, bổ sung trên hồ sơ. Người đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng phải trực tiếp nộp và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

- Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm xét cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Sở Xây dựng sẽ có văn bản thông báo cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Sau khi được cấp chứng chỉ định giá xây dựng, người được cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng hoạt động tư vấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/12 hàng năm có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về các hoạt động có liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông báo này.

Điều kiện cấp lại chứng chỉ định giá

- Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông báo này;

- Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát. Có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ;

- Có bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Thủ tục cấp lại chứng chỉ :

- Người xin cấp lại chứng chỉ nộp 01 hồ sơ theo các điều kiện quy định nêu trên. Sở Xây dựng chỉ xem xét, cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân đủ thủ tục theo quy định (Sở Xây dựng thuộc địa phương nào cấp chứng chỉ trước đây thì Sở Xây dựng đó cấp lại chứng chỉ).

- Nội dung của chứng chỉ mới được ghi đúng như chứng chỉ cũ, có ghi cấp lại lần thứ...

Mọi chi tiết về việc xin cấp lại chứng chỉ định giá xây dựng vui lòng liên hệ: Ms Thủy: 0948801166

Bộ hồ sơ đề nghị cấp (nâng hạng) chứng chỉ định giá xây dựng hạng 1 bao gồm các tài liệu sau :

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành theo Thông báo này;

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp (nâng hạng);

- Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 (trừ trường hợp quy định tại điểm b mục 1 khoản A Phần II nêu trên);

- Chứng nhận tham gia khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành theo Thông báo này có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

Mọi chi về Thành phần Hồ sơ nộp khi đề nghị cấp chứng chỉ định giá xây dựng hạng 1 xin vui lòng liên hệ : Ms Thủy: 0948801166 để được tư vấn miễn phí.