Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Bộ GTVT bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành GTVT

Ngày 8/10, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Thông tư số 30/TT-BGTVT bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành GTVT.

Theo đó, Thông tư bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành GTVT.

Thông tư số 30/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2013./.