Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

1- Điều kiện được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 :

Người được cấp chứng chỉ định giá xây dựng hạng 2 phải có đủ các điều kiện sau :

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng;

- Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo hướng dẫn tại mục 2 khoản A Phần III dưới đây và đã nộp lệ phí tại Sở Xây dựng theo quy định;

- Có 5 năm tham gia hoạt động xây dựng trước thời điểm xin cấp chứng chỉ;

- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Điều 3 quy chế ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bao gồm các công việc sau :

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu t­ư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Đánh gía hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

+ Đo bóc khối lượng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự toán công trình;

+ Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

+ Thanh toán, quyết toán vốn đầu t­ư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác.

2- Thành phần Hồ sơ nộp khi đăng ký đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 :

Bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ định giá xây dựng hạng 2 bao gồm các tài liệu sau :

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi làm việc;

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

Các cá nhan, tổ chức muốn tham gia khóa học định giá xin vui long liên hệ: MS Thủy: 0948801166 (trưởng ban tuyển sinh)