Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Điều kiện và thủ tục để được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Điều kiện cấp lại chứng chỉ định giá

- Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông báo này;

- Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát. Có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ;

- Có bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Thủ tục cấp lại chứng chỉ :

- Người xin cấp lại chứng chỉ nộp 01 hồ sơ theo các điều kiện quy định nêu trên. Sở Xây dựng chỉ xem xét, cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân đủ thủ tục theo quy định (Sở Xây dựng thuộc địa phương nào cấp chứng chỉ trước đây thì Sở Xây dựng đó cấp lại chứng chỉ).

- Nội dung của chứng chỉ mới được ghi đúng như chứng chỉ cũ, có ghi cấp lại lần thứ...

Mọi chi tiết về việc xin cấp lại chứng chỉ định giá xây dựng vui lòng liên hệ: Ms Thủy: 0948801166