Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Đối tượng đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

1- Chứng chỉ định giá xây dựng cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, ng­ười Việt Nam định c­ư ở n­ước ngoài, ng­ười n­ước ngoài có đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo này.

2- Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước thì không được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo Thông báo này.

3- Người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ kỹ sư­ định giá xây dựng do nước ngoài cấp còn giá trị thì được công nhận và sử dụng để hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam. Chứng chỉ kỹ sư­ định giá xây dựng do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải gửi cho Sở Xây dựng tại địa phương nơi hành nghề để theo dõi, quản lý.

Mọi cá nhân muốn tha gia khóa học định giá xin vui lòng liên hệ: Ms Thủy : 0948801166