Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế + kiến trúc sư

HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ + KIẾN TRÚC SƯ
+ 3 Bằng tốt nghiệp - (công chứng)
+ 3 Chứng minh thư - (công chứng)
+ 3 ảnh ( 3*4 )
Yêu cầu : 05 năm kinh nghiệm đối với tốt nghiệp Đại Học
( số năm kinh nghiệm tính từ ngày , tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới thời điểm xin cấp chứng chỉ)

HỒ SƠ XIN CẤP chung chi hanh nghe xay dung
Mọi chi tiết về việc xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng xin liên hệ với Viện Đào Tạo Cán Bộ Hà Nội