Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá

HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BAO GỒM:
+ 3 Bằng tốt nghiệp -(công chứng)
+ 3 Chứng minh thư -(công chứng)
+ 3 Chứng nhận bồi dưỡng Định giá -(công chứng)
+ 3 ảnh ( 3* 4)
Yêu cầu: 05 năm kinh nghiệm đối với tốt nghiệp Đại Học

* Viện Nghiên cứu Giáo dục và hợp tác Quốc tế có mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và cấp chứng nhận bồi dưỡng trên toàn quốc:
- Định giá
- Tư vấn giám sát ( cấp chứng nhận bồi dưỡng 3 lĩnh vực )
- Đấu thầu cơ bản, qua mạng, nâng cao
- Chỉ huy trưởng công trình
- Lập dự toán
- Quản lý dự án, Giám đốc quản lý dự án

HỒ SƠ XIN CẤP chung chi hanh nghe xay dung
Mọi chi tiết về việc xin cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng xin liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO CÁN BỘ XÂY DỰNG