Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Học định giá tài sản tại đà nẵng

VIỆN ĐÀO TẠO CÁN BỘ. EDU.VN

--------o0o-------
THÔNG BÁO
V/v: MỞ KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG

( Theo chương trình khung đào tạo được Bộ Xây Dựng phê duyệt tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây Dựng )
Căn cứ Nghị định 36/2003/NĐ-CP ra ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BXD;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư XDCT;

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng;

Căn cứ nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp cần cập nhật các văn bản Luật mới của BXD và nắm vững các kỹ năng trong công tác điều hành dự án, tư vấn giám sát, định giá xây dựng, quản lý điều hành trực tiếp tại các CTXD;

Sau khóa học được cấp chứng chỉ định giá xây dựng đúng tiêu chẩn và có giá trị hoạt động trên cả nước.

1. Nội dung chương trình lớp học định giá tài sản xây dựng:
Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.
Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư XD công trình.
Chuyên đề 3: Phương pháp xác định mức, đơn giá XD công trình.
Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí
Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán XD công trình.
Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD
Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động XD.
Chuyên đề 8: Thanh toán quyết toán vốn đầu tư XD công trình
Chuyên đề 9: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo
2. Khai giảng: Liên tục khai giảng hàng tháng
Ngày khai giảng trong tháng : 08; 16; 18; 26; 30
3. Học Phí : liên hệ
4. Địa điểm học: Trên toàn quốc đều có khóa học định giá xây dựng.
* Lớp học định giá tài sản định giá xây dựng tại Đà Nẵng: Trung tâm thông tin học liệu Đại học Đà Nẵng – Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai – Thành Phố Đà Nẵng .
* Lớp học kỹ sư định giá xây dựng tại các tỉnh liên hệ cập nhật chi tiết.
5. Thời gian học:
* Lớp kỹ sư định giá xây dựng ngày: Sáng: 8h – 11h. Chiều: 13h30 – 16h30
* Lớp kỹ sư định giá xây dựng tối: 18h – 21h
6. Giảng Viên: Là các Giáo Sư, Tiến Sỹ, Các chuyên gia Bộ Xây Dựng.
7. Đối Tượng: Tốt nghiệp ĐH, CĐ và TC các chuyên ngành công trình, kinh tế xây dựng và các cá nhân có nhu cầu học tập.
8. Thủ tục nhập học: 02 ảnh 3 x 4cm, 1 CMND photo và kinh phí trước 30 phút ngày khai giảng khoá học . Học viên phải đăng ký qua điện thoại, email trước ngày khoá học định giá xây dựng khai giảng.
Ngoài lớp học định giá xây dựng, Viện còn thường xuyên tổ chức các khóa học: Quản Lý Dự Án, Nghiệm Thu Hoàn Công, Thanh Quyết Toán Vốn Đầu Tư Xây Dựng Công Trình; Giám Đốc Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng; Đấu thầu; Giám sát thi công xây dựng công trình; Hướng Dẫn Đo Bóc Tiên Lượng và Lập Dự Toán;Chỉ Huy Trưởng Công Trường XD; Quản Trị Sản Xuất dành cho Tổ Trưởng và Quản Đốc Phân Xưởng;Bất Động Sản… Chúng tôi sẵn sàng mở các khóa học riêng cho các đơn vị có nhu cầu.
* Hình thức đăng ký: Quý học viên có nhu cầu tham gia khóa học vui lòng liên hệ đăng ký qua điện thoại, email, SMS, Yahoo trước ngày khai giảng để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.