Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Học định giá xây dựng tại tphcm

THÔNG BÁO
V/v mở khóa học định giá xây dựng tại thành phố hồ chí minh

- Căn cứ Nghị định 36/2003/NĐ-CP ra ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BXD;
- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư XDCT;
- Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng;

1. Mục tiêu khóa học kỹ sư định giá tại tphcm - hồ chí minh:

- Qua khóa học định giá giúp học viên nắm vững các quy trình và trình tự thực hiện của quản lý dự án, tiến độ trong quản lý dự án thi công và các loại hợp đồng trong quản lý dự án thi công.

- Hướng dẫn cách thức chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình và quản lý an toàn lao động và chi phí của các dự án và các thủ tục trong thanh toán và quyết toán vốn đầu tư.

2. Đối tượng tham gia khóa học định giá tại tphcm - hồ chí minh: Các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động định giá XD,các cá nhân tham gia dự toán, các tổ chức tư vấn và các cá nhân có nhu cầu.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ TẠI TPHCM - HỒ CHÍ MINH
( Theo chương trình khung đào tạo được Bộ Xây Dựng phê duyệt tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây Dựng )

3. Giảng viên: Đội ngủ giảng viên nhiệt tình có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy dược chọn lọc từ các Bộ, vụ viện, các ban quản lý dự án, các chuyên gia xây dựng, các giảng viên từ các trường đại học…tham gia đảm trách.

4. Thời gian lớp học kỹ sư định giá tại tphcm - hồ chí minh:14 buổi hoặc 7 ngày

5. Địa điểm học kỹ sư định giá tại tphcm - hồ chí minh: Học Viện Hành Chính Quốc gia – Số 10 Đường 3/2, P12, Q10, TP Hồ Chí Minh

6. Chứng nhận: Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ định giá xây dựng theo thông tư 05/20/10TT-BXD là điều kiện bắt buộc để xin cấp chứng chỉ định giá tại sở xây dựng và được hướng dẫn xin cấp chứng chỉ hành nghề tại sở xây dựng.