Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Hỏi đáp định giá bất động sản

1. Phần chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (người ta thường cho giá trị/1m2) thì tính cho toàn bộ diện tích đất của dự án hay chỉ tính trên phần diện tích đất xây dựng? (trong TH đề bài không nói rõ tính trên cái gì)

2.Chi phí pháp lý liên quan tới việc bán nhà sẽ ở trong phần tính doanh thu phát triển hay trong giá trị thặng dư?

3. "Chi phí nắm giữ lô đất" trong bài 21 tờ BT bao gồm những chi phí gì? (có phải là phí đấu giá đất và chi phí chuyển quyền sử dụng đất không?)

4. Nếu đề bài chỉ nói "lợi nhuận NĐT" thì hiểu là lợi nhuận của nhà thầu xây dựng (tính vào chi phí phát triển) hay lợi nhuận của người bán đất (tính vào giá trị thặng dư)???

Trả lời

Để hiểu rõ về các vấn đề trên và nhiều vấn đề khác trong định giá bất động sản bạn nên tham gia khóa học định giá tại viện đào tạo cán bộ. sau khóa học bạn sẽ nắm được tất cả các vấn đề về định giá cụ thể là định giá bất động sản, Sau khóa học bạn sẽ được cấp chứng chỉ định giá để phục vụ cho việc bạn xin việc làm khi ra trường .

1. chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật thì tính cho toàn bộ diện tích đất của dự án
2. cứ chi phí nào liên quan đến việc bán nhà đều cho vào phần ước tính giá trị phát triển (- vào DT đó)
3. Chi phí nắm giữ đất bao gồm chi phí mua đất, chi phí chuyển quyền sư dụng, chi phí lãi vay...nói chung là các chi phí mà mình mất để đc sở hữu lô đất
4. Thường là đầu bài sẽ nói rõ là lợi nhuận NĐT là bn % so với chi phí phát triển hay so với giá đất, nếu ko nói rõ thì mình có 2 trường hợp, nêu cả 2 th ra và giải thích lý do