Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Hỏi đáp về Vấn đề cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Câu hỏi của bạn Hải Yến tại hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hỏi: Tôi tốt nghiệp đại học xây dựng khoa kinh kinh tế xây dựng từ năm 2006, từ năm 2006->2009 tôi có làm việc cho ban quản lý dự án xây dựng khu đô thị mà công ty xây dựng tôi làm là chủ đầu tư. Trong 2 năm đó tôi thực hiện các công việc của kỹ sư kinh tế tại ban quản lý dự án. Vừa qua khi tôi kê khai các công việc trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ kỹ sư định giá thì sở xây dựng thành phố hồ chí minh từ chối xét các công trình tôi đã làm trong 2 năm tại ban quản lý dự án đó. Đồng thời tôi cũng không được xét 2 năm đó vào thời gian hoạt động ngành tư vấn. Vậy tôi xin hỏi Bộ Xây dựng như sau:

Hoi dap ve Van de cap chung chi ky su dinh gia xay dung

1. Tôi được biết theo các văn bản về xây dựng có ghi rõ Trong trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thì chủ đầu tư thường thuê tư vấn giúp chủ đầu tư QLCPĐTXD. Như vậy nếu chủ đầu tư có đủ năng lực thì có thể tự thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng như tư vấn quản lý dự án. Vậy tại sao bộ xây dựng lại không xét đến những công việc của các cá nhân làm việc trong các đơn vị chủ đầu tư với vai trò là kỹ sư kinh tế, quản lý chi phí xây dựng?

2. Theo quy định về tiêu chuẩn cấp chứng chỉ định giá có ghi các công việc gồm xác định giá gói thầu, hợp đồng trong xây dựng, thanh quyết tóan hợp đồng trong xây dựng. Mà theo như định nghĩa hợp đồng xây dựng là hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu vậy tại sao không xét các công việc này cho các cá nhân làm trong các đơn vị thi công mà chỉ xét cho tư vấn quản lý dự án?

Cũng theo nghị định 99 thì hợp đồng xây dựng gồm cả hợp đồng tư vấn thiết kế nhưng tại sao khi tôi kê khai kinh nghiệm có ghi làm công việc lập và xác định giá hợp đồng thanh quyết toán hợp đồng cho công việc là thiết kế với vai trò là tư vấn thiết kế thì cũng không xét đến trong hồ sơ kỹ sư định giá? Nếu bộ xây dựng quy định công tác xác định giá hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng chỉ chấp nhận cho các hợp toán thi công thì nên ghi rõ là hợp đồng thi công xây dựng.

3. Theo tôi kỹ sư định giá không chỉ cần cho các đơn vị tư vấn quản lý dự án mà các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư đều cần đến kỹ sư định giá. Vì vậy rất mong quý Bộ trả lời sớm để những người kỹ sư kinh tế dù làm ở đơn vị nào vẫn đảm bảo được quyền lợi của mình.

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Các công việc trong hoạt động xây dựng được quy định tại điểm 1 Điều 3 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Cá nhân tham gia các công việc như quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Xây dựng (không phân biệt cơ quan công tác là chủ đầu tư hay đơn vị tư vấn) thì thời gian công tác đó được tính vào số năm kinh nghiệm khi xem xét cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Xác định giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng là một nội dung trong công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng có thể là hợp đồng thi công xây dựng công trình, hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng công trình (lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế, …)….

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng thì người chủ trì lập dự toán xây dựng công trình phải là kỹ sư định giá xây dựng. Những người tham gia giúp người chủ trì lập dự toán không nhất thiết phải là kỹ sư định giá.

Theo: baoxaydung.com.vn