Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Ông Nguyễn Thanh Hoàng hỏi về việc xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát

Tôi công tác ở Ban QLDA đã 5 năm, đã học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát. vậy tôi có xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát được không?

Ông NGUYỄN VĂN HIỆP, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM trả lời:
Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề đề nghị bạn tham khảo tại Điều 1, Chương 1 Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.