Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Ông Trần Công Quận - hỏi về việc muốn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế thì cần những gì ?

- Xin PLO cho tôi hỏi : Hiện nay tôi đang làm trong công ty thiết kế nay tôi muốn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế  thì cần những gì ? Tôi tốt nghiệp 8-2008 có đủ điều kiện làm chứng chỉ ? Xin chân thành cảm ơn PLo nhiều ...!

Ông NGUYỄN VĂN HIỆP, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM trả lời:
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đã quy định cụ thể điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư. Trong đó, có điều kiện:
"Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;
Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình".
Bạn tốt nghiệp đại học tháng 8/2008, tính đến nay chưa đủ 05 năm kinh nghiệm, kể từ ngày tốt nghiệp đại học, nên chưa đủ điều kiện để được xét cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng theo quy định.

ong Nguyen Van Hiep

Ông NGUYỄN VĂN HIỆP trực tiếp trả lời bạn đọc trên máy tính. Ảnh Huyền Vi