Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Thành phần Hồ sơ nộp khi đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1

Bộ hồ sơ đề nghị cấp (nâng hạng) chứng chỉ định giá xây dựng hạng 1 bao gồm các tài liệu sau :

- Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành theo Thông báo này;

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp (nâng hạng);

- Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 (trừ trường hợp quy định tại điểm b mục 1 khoản A Phần II nêu trên);

- Chứng nhận tham gia khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành theo Thông báo này có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

Mọi chi về Thành phần Hồ sơ nộp khi đề nghị cấp chứng chỉ định giá xây dựng hạng 1 xin vui lòng liên hệ : Ms Thủy: 0948801166 để được tư vấn miễn phí.