Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Thu hồi chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Người được cấp chứng chỉ định giá xây dựng sẽ bị thu hồi chứng chỉ khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

- Tự ý tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ, cho mượn hoặc cho thuê chứng chỉ;

- Vi phạm đạo đức nghề nghiệp ;

- Sau 3 năm không hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Không tham gia các khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

thu-hoi-chung-chi-xay-dung

Một số thông tin khác

- Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng là : 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

- Hồ sơ đăng ký cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng được viết bằng máy vi tính, không được viết tắt, tẩy xoá, hoặc viết chèn thêm nội dung điều chỉnh, bổ sung trên hồ sơ. Người đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng phải trực tiếp nộp và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

- Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm xét cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Sở Xây dựng sẽ có văn bản thông báo cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Sau khi được cấp chứng chỉ định giá xây dựng, người được cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng hoạt động tư vấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/12 hàng năm có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về các hoạt động có liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông báo này.