Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá Xây dựng theo quy định tại Quyết định Số: 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ xây dựng.
Bước 2 : Nộp hồ sơ tại phòng Kinh tế Sở Xây dựng
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ : Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng hạng 1. Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dân cho người xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng làm lại hoặc bổ sung cho kịp thời. Thời gian tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng: Buổi sáng: Từ 08h đến 10h30, buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết cấp chứng chỉ tại phòng Kinh tế - Sở Xây dựng Tỉnh. Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề định giá Xây dựng. Người nhận chứng chỉ đem phiếu nộp tiền tại bộ phận tài vụ Sở Xây dựng ; Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. trong trường hợp nhận hộ thì người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) và giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền. Thời gian trả chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng: Buổi sáng: Từ 08h00 đến 10h30, buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Ngày lễ nghỉ).
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước: Sở Xây Dựng .
c) Thành phần, số lượng hồ sơ : Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 bao gồm các tài liệu sau: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Quyết định Số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ xây dựng, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi làm việc ; 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ ; Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, bản sao chứng minh nhân nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ ; Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 3 của Quyết định Số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ xây dựng, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 ( phụ lục 2 ) ; Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư ( phụ lục 3 ). Bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư ( phục lục 5 ).Theo Quyết định Số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ xây dựng.
h) Lệ phí (nếu có): Lê phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 200.000 đồng / chứng chỉ .Thực hiện theo công văn chỉ đạo số 4294/BTC-CST ngày 25/3/2009 của Bộ Tài chính v/v lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng và chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản).
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có
+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;
+ Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
+ Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng;
+ Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại Điều 10 của Quyết định Số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ xây dựng và đã nộp lệ phí cho cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định;
+ Có 5 năm tham gia hoạt động xây dựng trước thời điểm xin cấp chứng chỉ;
+ Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Điều 3 của Quyết định Số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ Xây dựng.
+ Hàng năm cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng nơi hoạt động tư vấn về các hoạt động có liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sau khi được cấp chứng chỉ. Nội dung thông tin cung cấp theo mẫu tại Phụ lục số 5 của Quyết định số 06 /2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ Xây dựng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
- Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ Xây dựng V/v ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng