Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Tiêu chuẩn của người Kỹ sư định giá xây dựng

Để xác định được tiêu chuẩn của người Kỹ sư có chứng chỉ định giá xây dựng phải là làm gì, yêu cầu đối với sản phẩm của công việc đó ra sao.
Công việc của KSĐGXD thường làm là những công việc của người QLCPĐTXD. Theo quy định của NĐ 99 thì QLCPĐTXD bao gồm việc lập và quản lý: Sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức và giá xây dựng, hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. Yêu cầu đối với QLCPĐTXD là giá quyết toán của dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.
Để làm được các công việc như trên, yêu cầu KSĐGXD phải am hiểu sâu sắc về dự án ĐTXD công trình, về quá trình ĐTXD cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ĐTXD và chi phí xây dựng công trình. Cụ thể là người KSĐGXD phải biết các phương pháp xác định khối lượng công việc trong hoạt động xây dựng, các phương pháp để thực hiện công việc, các yếu tố ảnh hưởng đến công việc, các phương pháp khớp nối việc thực hiện các công việc trong công trình và dự án, các phương pháp xác định chi phí của công việc, các quy định của pháp luật liên quan đến công việc, các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình ĐTXD công trình...
Với các yêu cầu nêu trên, người KSĐGXD cần phải đạt những tiêu chuẩn như sau:
- Khả năng đọc và hiểu được bản vẽ, khả năng nhìn được bản vẽ không gian 3 chiều;
- Khả năng đọc và hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan;
- Có những kỹ năng giao tiếp tốt để tổ chức thực hiện công việc QLCPĐTXD hiệu quả;
- Có kiến thức toán học và tin học cơ bản đáp ứng được yêu cầu QLCPDTXD;
- Có tính kiên trì và khả năng làm việc cẩn thận, chu đáo, trình bày rõ ràng, logic;
- Hiểu biết tốt các thủ tục và hoạt động ở công trường, có khả năng đoán trước được các bước xây dựng trong xây dựng dự án, các phương pháp xây dựng gối đầu;
- Có khả năng đoán trước được các rủi ro có thể xảy ra cho dự án và giải pháp hạn chế, khắc phục nó;
- Có khả năng lập và điều chỉnh tiến độ của dự án ĐTXD công trình;
- Hiểu biết tốt về sản phẩm lao động và thiết bị xây dựng;
- Có khả năng nhận biết khi các công ty xây dựng không đáp ứng được các hạng mục đặc biệt trong dự toán chi phí;
- Hiểu biết về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
- Hiểu biết về lưa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
- Hiểu biết các phương pháp xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;
- Hiểu biết về pháp luật xây dựng và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động xây dựng.
Nếu giả định các tiêu chuẩn của KSĐGXD đưa ra trên đây là phù hợp thì muốn trở thành KSĐGXD phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc tốt nghiệp một trường hệ đại học thuộc chuyên ngành khác, đã qua thời gian làm việc QLCPĐTXD và có được kiến thức đủ đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên của KSĐGXD.
Ở các nước có nền kinh tế phát triển như Anh, Mỹ... muốn hành nghề tư vấn đo bóc tiên lượng, lập dự toán chi phí xây dựng thì phải có chứng chỉ KSĐGXD. Tiêu chuẩn để được cấp chứng chỉ KSĐGXD là tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến xây dựng, học thêm kiến thức cơ bản về kinh tế, có thời gian làm công việc đo bóc tiên lượng, lập dự toán chi phí xây dựng tối thiểu 3 năm và có tư cách đạo đức tốt. Chứng chỉ này do hội nghề nghiệp chuyên ngành cấp. Người có chứng chỉ KSĐGXD được phép hoạt động tư vấn và phải chịu trách nhiệm với khách hàng về những kết quả công việc do mình thực hiện, phải bồi thường cho khách hàng những thiệt hại do kết quả làm việc không đúng của mình gây ra.
Như vậy, có thể nói rằng NĐ 99 đã quy định các nội dung liên quan đến QLCPĐTXD như điều kiện hoạt động của tư vấn QLCPĐTXD, tiêu chuẩn của KSĐGXD là phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế. Chúng ta hy vọng khi các quy định về tiêu chuẩn KSĐGXD được chính thức ban hành và đi vào thực tiễn cuộc sống nó sẽ góp phần thúc đẩy thị trường xây dựng phát triển, nâng cao chất lượng công trình xây dựng, góp phần phát triển kinh tế đất nước.