– Ông Nguyễn Đăng Vinh công tác tỉnh Quảng Ninh có hỏi. “Chứng chỉ hành nghề xây dựng của tôi do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cấp đã hết hạn. Hiện tôi đã chuyển công tác về tỉnh Hà Tĩnh. Tôi xin hỏi, tôi xin cấp lại chứng chỉ tại Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?”chứng chỉ hành nghề xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương và cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.

Do đó, trường hợp ông Vinh đang công tác tại Hà Tĩnh thì có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tới Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

P.V