Theo thông tư 17/2016/TT-BXD, Chứng chỉ năng lực xây dựng sẽ được cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung trong những trường hợp sau:

  •  Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng
  •  Điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt động.
  • Chứng chỉ cũ bị rách, nát.
  • Chứng chỉ bị thất lạc.

Điều kiện để cấp lại hoặc Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực

a) Có đơn đề nghị cấp lại hoặc Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư này gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan đã cấp chứng chỉ;
b) Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc đề nghị Điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt động hoặc chứng chỉ cũ đã hết hạn sử dụng;
c) Có các tài liệu theo quy định tại các Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 20 Thông tư này đối với trường hợp đề nghị Điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt động;
d) Không vi phạm các quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.

cấp lại chứng chỉ năng lực xây dựng

Thời hạn xét cấp lại chứng chỉ năng lực xây dựng hoặc Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Nội dung và thời hạn của chứng chỉ năng lực

a) Ghi theo đúng nội dung và thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị mất hoặc rách, nát.
b) Ghi bổ sung nội dung hoạt động, theo thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp đề nghị Điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt động.
c) Đối với trường hợp hết hạn thì nội dung và thời hạn ghi trong chứng chỉ được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Thẩm quyền cấp lại, Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực

  • Cục quản lý xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cấp I;
  •  Sở Xây dựng các tỉnh cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III;
  • Khi doanh nghiệp, tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực các hạng khác nhau thì đơn vị cấp chứng chỉ năng lực hạng cao nhất cấp chứng chỉ cho doanh nghiệp đó.
  • Chứng chỉ năng lực xây dựng có hiệu lực 10 năm kể từ ngày chứng chỉ có hiệu lực.

VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO

đăng ký chứng chỉ hành nghề

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: P.1610 – CT4 – Ecogreen – 286 Nguyễn Xiển – Tân Triều – Hà Nội
Hotline: 1900 633 078 – Zalo: 0936 296 798
MST: 0109010052 – Email: ceo.vietcompany@gmail.com
https://vietcompany.vnhttps://viendaotaocanbo.edu.vnhttps://hosophaplyxaydung.vn