ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THEO NĐ 100/2018

Viện Đào Tạo Cán Bộ Xây dựng xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng mới nhất theo nghị định 100/2018/ NĐ – CP của  Bộ xây dựng. Liên hệ hotline 1900 633 078 để được tư vấn chi tiết/ Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận file pdf mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng 

Công ty Cổ Phần Xây Dựng

ABC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2020.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi:     Cục quản lý xây dựng thuộc Bộ Xây dựng
1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây Dựng ABC
2. Địa chỉ trụ sở chính: số xx, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
3. Số điện thoại: 0912 355 xxx Số fax: 
4. Email: xaydungabc@gmail.com Website:www.xaydungabc.com
5. Người đại diện theo pháp luật: 
Họ và tên: Nguyễn Văn A Chức vụ: Giám đốc
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập
số: 0010312xxx Nơi cấp: Hà Nội
Ngày cấp:  
7. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng kỹ thuật công trình dân dụng…
8. Mã số chứng chỉ năng lực (nếu có):
Số Chứng chỉ:
Nơi cấp:
ngày cấp  
Lĩnh vực hoạt động xây dựng:

9. Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề và cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan của tổ chức
a) Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề:

STT

Họ và tên

Vị trí/Chức danh

Số chứng chỉ hành nghề

Điện thoại liên hệ

1 Nguyễn Văn A Giám đốc xxxxxxxx 0912xxxx
2 Bùi Văn N Kỹ thuật hiện trường xxxxxxxy 03452xxxx
3 ….

b) Danh sách cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ:

STT

Họ và tên

Vị trí/chức danh

Trình độ chuyên môn

Điện thoại liên hệ

1 Hoàng Thị H công nhân kỹ thuật THPT 0934233xxx
2 Vũ Văn T công nhân kỹ thuật THCS 0323749xxx
3 ….
….

10. Kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ:

STT

Nội dung hoạt động xây dựng
(Ghi rõ lĩnh vực hoạt động và vai trò: nhà thầu chính, nhà thầu phụ, tổng thầu,…)

Thông tin công trình

Chủ đầu tư
(Tên chủ đầu tư, số điện thoại liên hệ)

Ghi chú

1 Nội dung công việc thực hiện: ……….. (Tên dự án/công trình; nhóm dự án; loại, cấp công trình; vị trí xây dựng)
2

11. Kê khai máy móc, thiết bị (đối với tổ chức thi công xây dựng, tổ chức khảo sát xây dựng)

STT

Loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công

Số lượng

Công suất

Tính năng

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Sở hữu của tổ chức hay đi thuê

Chất lượng sử dụng hiện nay

1
2

Đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hoạt động: Thi công xây dựng công trình  Hạng: III

□ Cấp lần đầu, điều chỉnh hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ………………………………………………………………………………

□ Điều chỉnh, bổ sung

(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

Xem thêm tin khác:

DV xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng nhanh nhất

ĐK cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thi công xây dựng công trình

HD chi tiết tra cứu chứng chỉ năng lực xây dựng toàn quốc

 

VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: P.1610 – CT4 – Ecogreen – 286 Nguyễn Xiển – Tân Triều – Hà Nội
Hotline: 1900 633 078 – Zalo: 0936 296 798
MST: 0109010052 – Email: ceo.vietcompany@gmail.com
https://vietcompany.vnhttps://viendaotaocanbo.edu.vnhttps://hosophaplyxaydung.vn