Chào mừng ngày 30/4 – 1/5. Viện Đào Tạo Cán Bộ hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng với nhiều trương chình vô cùng hấp dẫn.

Chào mừng 30/4 - 1/5

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn cụ thể và nắm rõ hơn chương trình: 

Hotline: 1900 633 078