GIỚI THIỆU VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

 

Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty: 

Tư vấn tổ chức đào tạo các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng & quản lý

– Đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu cơ bản , đấu thầu nâng cao, đấu thầu qua mạng.

– Đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, đào tạo ngắn hạn.

– Đào tạo quản trị doanh nghiệp.

– Đào tạo vận hành và quản lý tòa nhà / nhà chung cư,

– Đào tạo Bất động sản

– Đào tạo nghiệp vụ xây dựng: Chỉ huy trưởng, tư vấn giám sát thi công, quản lý dự án xây dựng, kỹ sư định giá xây dựng, quản lý chất lượng công trình, đánh giá dự án đầu tư, lập dự toán, thanh quyết toán dự án..

– Đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

– Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ dự thầu, Đánh giá Hồ sơ dự thầu và các công tác khác liên quan đến đấu thầu.

– Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng như chứng nhận ISO 9001, 14001, 45001, 27001…

– Tư vấn lập và quản lý dự án

– Tư vấn đầu tư,

– Và các lĩnh vực kinh doanh khác không vi phạm pháp luật.