Lưu trữ Danh mục: Hỏi Đáp – Đấu Thầu

Các hành vi bị cấm và xử lý vi phạm pháp luật trong đấu thầu

1.      Các hành vi bị cấm trong đấu thầu? Các hành vi bị cấm trong...

Việc giải quyết tranh chấp trong đấu tại Toà án tuân thủ quy định gì?

Xem thêm: Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu Việc giải quyết tranh chấp trong...

Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

1.      Quyền kiến nghị của nhà thầu, nhà đầu tư trong đấu thầu? 1)     Khi...

Xử lý tình huống trong đấu thầu?

1.      Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu? Xử lý tình huống là...

Nguyên tắc tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu?

1.      Nguyên tắc tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu? Nguyên tắc tổ chức...

Nội dung giám sát, theo dõi đối với việc lựa chọn nhà thầu?

Việc giám sát hoạt động đấu thầu là công việc thường xuyên của người có...

Quy định việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

1.      Đối tượng nào phải thực hiện cung cấp thông tin về đấu thầu, báo...

Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu

1.      Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu? Nội dung quản...

Đặt hàng, đấu thầu sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

1.      Điều kiện đặt hàng, đấu thầu sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ...

Đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước?

1.      Điều kiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh...