Liên hệ chúng tôi

CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG KHI CHUYỂN CÔNG...

0
     - Ông Nguyễn Đăng Vinh công tác tỉnh Quảng Ninh có hỏi. "Chứng chỉ hành nghề xây dựng của tôi do Sở...

Phòng dịch Covid-19 cùng Viện Đào Tạo Cán Bộ xây dựng

0
Tình hình dịch covid-19 ngày càng căng thẳng.Cùng với chủ trương phòng dịch hơn "dính" dịch của Chính phủ. Viện Đào Tạo Cán Bộ...

CẤP CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG NHANH NHẤT

0
YÊU CẦU VỚI CẤP CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG – Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng 1: Có chứng chỉ hành nghề...

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC XIN CẤP CHỨNG CHỈ...

0
TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG CÓ CÁC QUYỀN SAU: a) Yêu cầu được cung cấp thông tin về...

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TỔ CHỨC...

0
ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG TỔ CHỨC THI CÔNG Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng phân theo từng...

CẤP CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG NHANH NHẤT

0
YÊU CẦU VỚI CẤP CHỨNG CHỈ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG – Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng 1: Có chứng chỉ hành nghề...

TẤT CẢ BÀI VIẾT