HƯỚNG DẪN XIN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

HƯỚNG DẪN

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

hƯỚng dẪn xin chỨng chỈ hÀnh nghỀ giÁm sÁt thi cÔng xÂy dỰng

(Hướng dẫn số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 thay thế văn bản số 5560/SXD-GĐCL ngày 2/7/2009)

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Sở Xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề

(Thực hiện Điều 1 Thông tư 12/2009/TT-BXD)Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định.

Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu còn giá trị sử dụng thì được công nhận để hành nghề. Khi hành nghề tại Việt Nam, các cá nhân này phải gửi bản dịch chứng chỉ hành nghề sang tiếng Việt có chứng thực hợp pháp cho Sở Xây dựng địa phương nơi cá nhân đó hành nghề biết để quản lý.

Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

* Yêu cầu xin chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp;

– Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao;

– Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành);

– Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.

* Hồ sơ cần thiết xin chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dưng công trình:

Hồ sơ cần thiết bao gồm:

+ 02 ảnh 3×4.

+ 03 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) photo công chứng.

+ 03 Chứng minh thư nhân dân photo công chứng.

+ 03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát công chứng.

+ 2 bản kê khai kinh nghiệm có xác nhận của đơn vị công tác.

* Danh mục chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện:

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng giao thông.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thuỷ lợi, thủy điện.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình công trình cấp thoát nước.

* Danh mục chứng chỉ hành nghề giám sát công tác khảo sát xây dựng:

– Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa hình công trình.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa chất công trình.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát thuỷ văn công trình.

* Danh mục chứng chỉ hành nghề giám sát thi công lắp đặt thiết bị:

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thông tin liên lạc.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị thông gió và điều hòa không khí thông gió.

– Chứng chỉ hành nghề giám sát điện công trình, đường dây và trạm biến áp từ 35KV đến 500KV.