LỚP HỌC GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI HÀ NỘI MỚI NHẤT

LỚP HỌC GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI HÀ NỘI KHAI GIẢNG 2 KHÓA/THÁNG, KẾT THÚC KHÓA HỌC HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp học giám đốc quản lý dự án tại Hà Nội, cấp chứng chỉ giám đốc quản lý dự án đầu tư

LỚP HỌC GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI TPHCM
LỚP HỌC GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI TPHCM

Theo qui định mới Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 ( có hiệu lực từ 2/4/2009)

Nhằm giúp các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong công tác QLDA của các cán bộ hiện nay.

Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ được sự giúp đỡ của các giảng viên cao cấp Vụ quản lý hoạt động xây dựng, Viện Kinh Tế XD, Bộ Xây Dựng tổ chức khóa học: ”Bồi dưỡng Nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”.

1. Đối tượng học viên tham gia lớp học giám đốc quản lý dự án tại Hà Nội: Cán bộ ban Quản lý dự án, tư vấn Quản lý dự án, các cán bộ quản lý trong BQLDA… và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu học tập.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI HÀ NỘI

Chuyên đề 1: Khái niệm về Giám đốc Quản lý Dự án

Chuyên đề 2: Phân loại dự án đầu tư, các giai đoạn trong quản trị dự án đầu tư xây dựng, yêu cầu của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chuyên đề 3: Các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc trong công tác quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp, nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định của quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Chuyên đề 4: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chuyên đề 5: Quản lý thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng (lập và quản lý tiến độ thi công xây lắp)

Chuyên đề 6: Thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chuyên đề 7: Công tác kiểm định kiểm tra vật liệu trong xây dựng

Chuyên đề 8: Công tác an toàn lao động trên công trường – An toàn môi trường theo quy định của pháp Luật.

3. Địa điểm học lớp giám đốc quản lý dự án tại Hà Nội:

Hội trường tầng 1 tòa nhà 2 tầng 301 Nguyễn Trãi – Thanh – Xuân – Hà Nội

4. Khai giảng lớp học giám đốc quản lý dự án tại Hà Nội: Hàng tháng

5. Thời gian lớp học giám đốc quản lý dự án đầu tư tại Hà Nội:

– Lớp học giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng tối: 18h – 21h.

6. Giảng viên : Đội ngủ giảng viên nhiệt tình có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy được mời từ các Bộ, vụ viện, trường ĐH xây dựng… trực tiếp tham gia đảm trách.

Học viên được cấp CHỨNG CHỈ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ của Viện nếu tham gia đầy đủ trong suốt thời gian khóa học và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra.

Quý anh/chị có thể liên hệ theo số 0904.889.859 để được tư vấn trực tiếp