Nhà nước khuyến khích việc thực hiện đầu tư theo hình thức PPP trong các lĩnh vực nào?

1. Theo khoản 1 Điều 3, Điều 4 Nghị định 63/2018/NĐ-CPvề đầu tư theo hình thức đối tác công tư thì đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

2.Nhà nước khuyến khích việc thực hiện đầu tư theo hình thức ppp trong các lĩnh vực sau đây:

Giao thông vận tải;

Nhà máy điện, đường dây tải điện;

Hệ thống chiếu sáng công cộng; hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống thoát nước; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải; công viên; nhà, sân bãi để ô tô, xe, máy móc, thiết bị; nghĩa trang;

Trụ sở cơ quan nhà nước; nhà ở công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở tái định cư;

Y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; vãn hóa; thể thao; du lịch; khoa học và công nghệ, khí tượng thủy văn; ứng dụng công nghệ thông tin;

Hạ tầng thương mại; hạ tầng khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung; hạ tàng kỹ thuật công nghệ cao; cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Nông nghiệp và phát triển nông thôn; dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Các lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3.Dự án ppp được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B và nhóm c theo tiêu chí quy định tại pháp luật về đầu tư công (Điều 7,8,9, 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13-06-2019 của Quốc hội)

Nhà nước khuyến khích việc thực hiện đầu tư theo hình thức PPP trong các lĩnh vực nào?
Nhà nước khuyến khích việc thực hiện đầu tư theo hình thức PPP trong các lĩnh vực nào?

Xem thêm: Chi phí trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư?

 

Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia

Dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí sau đây:

1.Sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên;

2.Anh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

Nhà máy điện hạt nhân;

Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

3.Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

4.Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

5.Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Tiêu chí phân loại dự án nhóm A

Trừ dự án quan trọng quốc gia nêu trên, dự án thuộc một trong các tiêu chí sau đây là dự án nhóm A:

1.Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật;

Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ;

Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

2.Dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;

Công nghiệp điện;

Khai thác dầu khí;

Hóa chất, phân bón, xi măng;

Chế tạo máy, luyện kim;

Khai thác, chế biến khoáng sản;

Xây dựng khu nhà ở;

3.Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

Giao thông, trừ dự án quy định tại điểm a khoản 2;

Thủy lợi;

Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác;

Kỹ thuật điện;

Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;

Hóa dược;

Sản xuất vật liệu, trừ dự án quy định tại điểm d khoản 2;

Công trình cơ khí, trừ dự án quy định tại điểm đ khoản 2;

Bưu chính, viền thông;

4.Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;

Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và 3;

5.Dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:

Y tế, văn hóa, giáo dục;

Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình;

Kho tàng;

Du lịch, thể dục thể thao;

Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2;

Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án quy định tại các khoản 1,2, 3 và 4.

Tiêu chí phân loại dự án nhóm B

Dự án nhóm B là các dự án:

1.Dự án thuộc lĩnh vực sau có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng.

Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;

Công nghiệp điện;

Khai thác dầu khí;

Hóa chất, phân bón, xi măng;

Chế tạo máy, luyện kim;

Khai thác, chế biến khoáng sản;

Xây dựng khu nhà ở;

2.Dự án thuộc lĩnh vực sau có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng.

Giao thông, trừ dự án quy định tại điểm a khoản 1;

Thủy lợi;

Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác;

Kỹ thuật điện;

Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;

Hóa dược;

Sản xuất vật liệu, trừ dự án quy định tại điểm d khoản 1;

Công trình cơ khí, trừ dự án quy định tại điểm đ khoản 1;

Bưu chính, viễn thông;

3.Dự án thuộc lĩnh vực sau có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật; dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ; dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

4.Dự án thuộc lĩnh vực sau có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng.

Y tế, văn hóa, giáo dục;

Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình;

Kho tàng;

Du lịch, thể dục thể thao;

Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 1;

Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật; dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ; dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Tiêu chí phân loại dự án nhóm C

Dự án nhóm c là các dự án:

1.Dự án thuộc lĩnh vực sau có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng:

Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;

Công nghiệp điện;

Khai thác dầu khí;

Hóa chất, phân bón, xi măng;

Chế tạo máy, luyện kim;

Khai thác, chế biến khoáng sản;

Xây dựng khu nhà ở;

2.Dự án thuộc lĩnh vực sau có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng.

Giao thông, trừ dự án quy định tại điểm a khoản 1;

Thủy lợi;

Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác;

Kỹ thuật điện;

Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử;

Hóa dược;

Sản xuất vật liệu, trừ dự án quy định tại điểm d khoản 1;

Công trình cơ khí, trừ dự án quy định tại điểm đ khoản 1;

Bưu chính, viễn thông;

3.Dự án thuộc lĩnh vực sau có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;

Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật; dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ; dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

4.Dự án thuộc lĩnh vực sau có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng.

Y tế, văn hóa, giáo dục;

Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình;

Kho tàng;

Du lịch, thể dục thể thao;

Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 1;

Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật; dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ; dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.