Việc giải quyết tranh chấp trong đấu tại Toà án tuân thủ quy định gì?

Việc giải quyết tranh chấp trong đấu tại Toà án tuân thủ quy định gì?
Việc giải quyết tranh chấp trong đấu tại Toà án tuân thủ quy định gì?

Xem thêm: Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Việc giải quyết tranh chấp trong đấu tại Toà án được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Khi khởi kiện, các bên có quyền yêu cầu Tòa án tạm dừng ngay việc đóng thầu; phê duyệt danh sách ngắn; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; ký kết hợp đồng; thực hiện hợp đồng và các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định của pháp luật.