KHÓA HỌC ĐẤU THẦU THIẾT BỊ Y TẾ, THUỐC

LỚP HỌC ĐẤU THẦU THIẾT BỊ Y TẾ , MUA SẮM HÀNG HÓA DỊCH VỤ, DỰ ÁN XÂY LẮP, CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU MỚI NHẤT, GIẢNG VIÊN ĐẦU NGÀNH, KHAI GIẢNG HÀNG THÁNG.

 

THÔNG BÁO

V/v khai giảng lớp học đấu thầu thiết bị y tế và hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

KHÓA HỌC ĐẤU THẦU THIẾT BỊ Y TẾ, THUỐC
KHÓA HỌC ĐẤU THẦU THIẾT BỊ Y TẾ, THUỐC

 

Viện Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ là đơn vị đào tạo uy tín được Cục quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư giao chức năng đào tạo, cấp chứng chỉ về bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu.

– Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

– Căn cứ luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

– Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

– Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc và thiết bị trong các cơ sở y tế.

 

Xem thêm: Khóa học đấu thầu và quản lý dự án

Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thông báo mở khoá đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu, hướng dẫn đấu thầu thiết bị y tế và mua thuốc trong các cơ sở y tế năm 2013 nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật các văn bản pháp luật mới cho các cơ sở y tế.

1. Lớp học đấu thầu thiết bị y tế và hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế : Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu, hướng dẫn Đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế (Nội dung kèm theo)

2. Thời gian đào tạo lớp học đấu thầu thiết bị y tế và hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế: 2 ngày (Buổi sáng 8:00 – 11:00; Buổi chiều 14:00 – 17:00)

3. Địa điểm đào tạo lớp học đấu thầu thiết bị y tế và hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 220 Đường Láng Đống Đa – HN.

4. Kinh phí lớp học đấu thầu thiết bị y tế và hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế: 800.000VND.

5. Giảng Viên: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC ĐẤU THẦU THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HƯỚNG DẪN MUA THUỐC TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu – Thẩm quyền trong đấu thầu mua thuốc, thiết bị y tế.

Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu.

Chuyên đề 3: Hợp đồng.

Chuyên đề 4: Đấu thầu mua thuốc, thiết bị y tế.

Chuyên đề 5: Kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề 6: Các quy định khác – các hình thức lựa chọn nhà thầu khác.

Chuyên đề 7: Các vấn đề khác liên quan đến đấu thầu.

Chuyên đề 8: Tình huống trong đấu thầu.

Chứng chỉ: Học viên đạt yêu cầu được Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu” theo đúng quy định của Luật và Thông tư 10/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch & Đầu tư (Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và là điều kiện để tham gia vào mọi hoạt động Đấu thầu).

Anh/chị có thể tham khảo khóa học đấu thầu, cấp chứng chỉ đấu thầu trên toàn quốc: https://viendaotaocanbo.edu.vn/lop-hoc-cap-chung-chi-dau-thau/

Quý anh/chị có thể liên hệ theo 0904.889.859 để được tư vấn trực tiếp.