Lưu trữ Danh mục: Luật Đấu Thầu

Trách nhiệm của các bên về việc bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử

1.   Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ mạng Theo Điều 47 Luật...

Quy định về bảo đảm an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử

1.   Bảo đảm an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử Theo Điều 44...

Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước? Các nguyên tắc tiến hành?

1.   Các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước Theo Điều...

Hợp đồng điện tử là gì? Quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử?

1.   Hợp đồng điện tử Theo Điều 33 Luật giao dịch điện tử 2005 quy...

Quy định về chứng thư số, chữ ký số nước ngoài tại Việt Nam

1. Điều kiện sử dụng chứng thư số nước ngoài Theo Điều 32 Luật giao...

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử cần phải có các điều kiện gì?

Các điều kiện để được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử...

Trách nhiệm của tổ chức cá nhân phát triển ứng dụng sử dụng và cung cấp giải pháp chữ ký số

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng sử dụng chữ...

Nghĩa vụ của người ký và người nhận chữ ký số?

1. Nghĩa vụ của người ký trước khi thực hiện ký số Theo Điều 30...

Quy định về quyền và nghĩa vụ của thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số

1. Quyền và nghĩa vụ của thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ...

Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký...